Toelichting op de bouw
webinar terugkijken

De bouw van de villa’s in Park de Velst is gestart. Op 23 juni is een webinar gehouden waarin uitleg is gegeven over de bouw, het groen, de bouwmethode en bouwhinder. Uiteraard is ook de planning aan bod gekomen.